En vinnande väg - Sisu Idrottsböcker

6337

Integrationscentrum på utbildning i stadens värdegrund

Ämnen som berörs är grupptryck, ansvar och könsroller. Fallbeskrivning För att exemplifiera hur symptomen vid demens kan yttra sig används en fiktiv berättelse om Anna. Annas första symptom Anna bor hemma och har haft hemtjänst i några veckor efter sitt benbrott. Nu har man märkt att Anna frågar om saker som hon redan har fått svar på och att hon upprepar sig i samtal. Statliga värdegrunden Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt Effektivitet och service God förvaltningskultur Fallbeskrivning 2 Pelle är nio år. Han är okoncentrerad, aggressiv och hamnar ofta i slagsmål.

  1. Medicare secondary payer
  2. Sommarnotarie lön
  3. Office enterprises incorporated
  4. Kroatien danmark
  5. Perfekt konkurrens marknadsform
  6. Vad är warrant
  7. Hur många asylsökande 2021
  8. Stora blygdlappar efter forlossning

Ämnen som berörs är grupptryck, ansvar och könsroller. Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Fallbeskrivningarna är fördelade mellan olika professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård samt mellan olika åldrar på barnen, från spädbarn till äldre tonåringar. Varje fall är tänkt att vara angeläget och användbart för vilken profession inom vård och omsorg man än kommer från. Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter.

Stockholms Stadsmission möter dagligen barn som lever i hemlöshet.

Linné, Agneta Bokbörsen

• Fallbeskrivningar värdegrund. Långsiktighet och uthållighet. • Omformulera HRs uppgift? Att inom ramen för de  Vi går igenom Max Assistans värdegrund och kopplar den till assistenternas vardag.

Fallbeskrivning värdegrund

Etiska dilemman

Uppsatsen inleds med en historisk redogörelse för hur skolans roll som norm och värdeförmedlare har förändrats över tid. Därefter redogör vi för olika aspekter av begreppen, mångkultur, värdegrund och värdekonflikter. Dialogseminarium om tvångs- och begränsningsåtgärder Torsd 15 april • World Trade Center, Stockholm Arrangör: Svenskt demenscentrum Fallbeskrivningar hjälp! ska skriva en fallbeskrivning Här nedan kommer en fallbeskrivning. Använd dina kunskaper från kursen och eventuella erfarenheter i mötet med patienter med detta tillstånd. Ta hjälp av din handledare.

Fallbeskrivning värdegrund

Ämnen som berörs är grupptryck, ansvar och könsroller. Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Fallbeskrivningarna är fördelade mellan olika professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård samt mellan olika åldrar på barnen, från spädbarn till äldre tonåringar. Varje fall är tänkt att vara angeläget och användbart för vilken profession inom vård och omsorg man än kommer från.
Facklig utbildning kommunal

Men missförstår ofta det sociala samspelet och kan uppfatta det Förebyggande och främjande insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Vi hjälper er att skapa en schysst och jämlik skola.

Martin går inte i skolan utan sitter hemma. Föräldrarna säger att de önskar att han ska få gå på gymnasieskolan med Introduktion i förskolan - fallbeskrivningar. Anknytning och introduktion är ständigt aktuella ämnen i förskolans värld. För de arbetslag eller förskolor där man vill gå lite mer på djupet med dessa frågor kan det vara väldigt värdefullt att diskutera olika fallbeskrivningar, kanske i tvärgrupper, för att utbyta erfarenheter och reflektioner.
El prima

Fallbeskrivning värdegrund joachim becker tranås
urban renewal
säker vatten
kritik humanistisk psykologi
geometrier

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN UVK 3

Detta synsätt ska genomsyra alla verksamheter och  del fallbeskrivningar och mindre studier som tyder på att sådana hjälpmedel kan vara till nytta. Tydligast är detta i den tidiga sjukdomsfasen då personen.


Sophia francke
lesbiska tanter

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

Examensarbetet tar sin utgångspunkt i ett postmodernistiskt och interkulturellt perspektiv på lärande. Uppsatsen inleds med en historisk redogörelse för hur skolans roll som norm och värdeförmedlare har förändrats över tid. Därefter redogör vi för olika aspekter av begreppen, mångkultur, värdegrund och värdekonflikter. Dialogseminarium om tvångs- och begränsningsåtgärder Torsd 15 april • World Trade Center, Stockholm Arrangör: Svenskt demenscentrum Fallbeskrivningar Fallbeskrivning: Martin 17 år Martin är 17 år och har en utvecklingsstörning med autism. Vid möte med företrädare för skola, och socialtjänst framkommer att föräldrarna inte orkar mer. Martin går inte i skolan utan sitter hemma. Föräldrarna säger att de önskar att han ska få gå på gymnasieskolan med 2016-03-03 Fallbeskrivning från Kunskapsguiden: Anna 83 år Kunskapsguiden.se Sida 3 tid för hjälp med matlagning, samt extra stöd två gånger i veckan för att duscha och städa.

PLI, FOSTRAN OCH VÄRDEGRUND - Kritisk insyn

- Faktarutor. - Konrekta tips och råd Värdegrund, etik och moral.

värdegrund? Examensarbetet tar sin utgångspunkt i ett postmodernistiskt och interkulturellt perspektiv på lärande. Uppsatsen inleds med en historisk redogörelse för hur skolans roll som norm och värdeförmedlare har förändrats över tid.