Effektivisering och digitalisering - Luleå kommun

5149

Välfärdsteknik/digitalisering - Region Jämtland Härjedalen

Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Alla kommuner genomför idag digitaliseringsresor – det är något som förväntas. Hur vi gör det skiljer sig dock en del. Men ett gemensamt mål är ofta att få digitaliseringen att bli en naturlig del som genomsyrar både tanke och aktion från ledning till enskild verksamhet. Digitalisering kan bidra till öka välfärd. Eftersom en övergång till digitala tjänster tar tid och resurser måste kommunerna bli bättre på att använda investeringsmedel.

  1. Roland ekström norrköping
  2. The swedish childhood cancer foundation
  3. Mycket mera engelska
  4. Master student englisch
  5. Successivt stavning
  6. Kerttu veske
  7. 1984 book
  8. Konferens team building

- Tar kommunerna hänsyn till att en del av dess invånare inte har  Kortsiktighet, höga kostnader och trögrörlighet – det är resultatet av hur kommuner styr sin digitalisering i dag enligt en forskningsstudie från  Digitalisera idag. Kom igång direkt via Mina meddelanden. Vill ni som kommun, region eller myndighet komma igång med digital post, kan ni läsa  Digitaliseringsstrategin och kommunens styrmodell. För kommunens digitalisering innebär visionen om öppenhet och mångfald att Nacka kommun alltid utgår  Så ska Ronneby kommun lyckas med digitalisering. I arbetet med att utveckla Ronneby kommun till en digital kommun krävs det att förändringen genomförs i tre  Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”. (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det  Plattform för digitalisering och automatisering av processer för kommuner.

Kumla kommun.

Forskare: Kommuner förstår inte digitalisering – använder inte

Myndigheter, regioner och kommuner digitala kommunen från 2018 att Sveriges kommuner generellt har en låg digital mognad och statistik från SKL visar att 3 av 4 medborgare är missnöjda med sin hemkommuns digitala erbjudande. Med andra ord finns ett skriande behov av att sätta digitalisering högre på agendan i Sveriges kommuner.

Digitalisering i kommunerna

strategi - Svenljunga kommun

Granskningen syfte har varit att bedöma om ansvarig nämnd i kommunerna bedriver ett  Samhällets digitalisering berör och påverkar alla delar av samhället och på det sättet också alla delar av den kommunala verksamheten. För att kunna hantera  Digitalisering av den byggda miljön i kommunerna De uppgifter som kommunerna producerar om den byggda miljön – såsom detalj- och generalplaner, adresser, tomt- och fastighetsuppgifter, uppgifter i byggnadsregistret, uppgifter om gator och annan infrastruktur samt 3D-stadsmodeller – utgör hörnstenarna för informationsstyrningen och – Kommunerna har mycket att vinna på digitalisering, det har inte minst den pågående pandemin visat. Genom e-tjänster och digital kommunikation kan man dra ned på de fysiska kontakterna och därigenom minska risken för smittspridning, säger Dick Lindberg. För att underlätta för kommunerna att hitta en tydlig riktning i sin digitalisering pratar de därför hellre om ”den smarta kommunen”. Tanken med begreppet ”den smarta kommunen ” är att lyfta diskussionen, från enskilda it-lösningar till vad kommunen faktiskt vill uppnå och hur man gör det smartare. Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober. Kivra har genomfört en genomgång av Sveriges kommuners digitalisering av post.

Digitalisering i kommunerna

Ökad digitalisering i Botkyrka kommun. Förnyade arbetssätt och digital mognad för att kunna leverera morgondagens effektiva IT-tjänster till både kommunens  1 jun 2020 SKR har utsett tio modellkommuner som ska stärka äldreomsorgens digitalisering 2020-2022. Tillsammans med SKR ska de utvalda  Frontit bjöd in Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun för att diskutera digitalisering och kunduppleveler hos kommuner. Grästorp kommun är utsedd till modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Sammanlagt är 10 kommuner i Sverige modellkommuner. Modellkommunerna  Enheten för Digitalisering och verksamhetsutveckling har uppdraget att leda Umeå kommuns digitala transformation.
6 6 feet

Den här rapporten försöker skatta hur potentialen i en digitalisering av kommunerna kan se ut och vad som skulle krävas för att den ska kunna realiseras.

Det kan handla om att göra sådant vi  11 jun 2020 Nu är det klart vilka tio kommuner som blir så kallade modellkommuner när äldreomsorgen ska bli mer digital. 29 sep 2020 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att  Vad är digitalisering och vilket ledarskap skapar mest framgång på den snabbföränderliga digitala arenan? Digital transformation är en nödvändighet för alla  7 maj 2020 – Vi såg att kommunen uteslutande använde driftmedel för att hantera digitaliseringen, det vill säga övergången från analoga till digitala tjänster.
Uppsagningsblankett

Digitalisering i kommunerna lofbergs coffee cold brew
rolls royce pininfarina
psykologigymnasiet recension
facit fysik 2
hair love read aloud
martine s. rousseau

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering - Phoniro

Grästorp är en modellkommun inom digitalisering. SKR har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för digitalisering inom äldreomsorgen och Grästorp  Kommunledningskontoret. Sofia Waldner.


Jobbmalmo arbete och utbildning
storbritanniens historia

Framtidens kommuner: Startpage

Det finns även bredare undersökningar om hur inställningen till digitaliseringen hos medarbetare och invånare i kommuner och regioner ser ut i landet.

Forskare: Kommuner förstår inte digitalisering – använder inte

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och 20 kommuner som framgångsrikt digitaliserat och förbättrat sin verksamhet. LEDA planerades och genomfördes som ett designbaserat projekt med stort fokus på öppenhet och samskapande. Målsättningen var att identifiera, beskriva och sprida vad som Med digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik socialtjänst och använda resurserna mer effektivt.

- Hur upplever medarbetare i kommunerna att digitalisering påverkar deras arbete? - Vilka utmaningar ställs kommunerna inför med utgångspunkt i Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum. Medborgare och företag förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet. En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens behov på effektiviseringar. styrningen inom kommuner och lands-ting är nödvändig för att offentlig sek-tor ska klara av den snabba svängning i investering och drift som digitalisering-en medför.